Privacy Policy

Privacyverklaring “Dressed by Tiffanys|Trent”

 

De merknaam Dressed by Tiffanys|Trent wordt gebruikt bij volgende vennootschappen:

 • Tiffanys Fashion BVBA / Nieuwstraat 43 – 9300 Aalst / BTW nummer BE 0439.605.384
 • Tiffanys BVBA / Stationsstraat 91 – 9100 Sint-Niklaas / BTW nummer BE 0406.125.241
 • Mick BVBA / Bruul 50 – 2800 Mechelen / BTW BE 0439.616.371

 ‘Persoonsgegevens’ in deze privacyverklaring betreft alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks identificeert, zoals uw voornaam, naam, e-mailadres, factuur- en leveringsadres of vorige aankopen. Deze verklaring is bedoeld om de naleving te verzekeren van Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 April 2016 (hierna de ‘AVG’).

Afhankelijk of u gebruikt maakt van de diensten van één of meerdere vennootschappen die onder de benaming Dressed by Tiffanys|Trent vallen, worden uw gegevens door de betreffende vennootschap(pen) verwerkt en zijn zij verwerkingsverantwoordelijke. Onder diensten begrijpen wij hoofdzakelijk alle activiteiten met betrekking tot onze fysieke winkels en webshops.

Via deze privacyverklaring willen de verwerkingsverantwoordelijken zoals hierboven opgelijst, meer duidelijkheid geven over: (1) de rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens door Dressed by Tiffanys|Trent; (2) hoe wij uw gegevens verzamelen, welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden; (3) met wie jouw persoonsgegevens worden gedeeld; (4) hoe Dressed by Tiffanys|Trent jouw persoonsgegevens tracht te beschermen en hoe lang ze worden bijgehouden en tot slot willen we je graag (5) informeren over jouw rechten als datasubject.

 1. welke zijn de rechtsgronden voor de verwerking?

Volgens de AVG mogen persoonsgegevens enkel worden verzameld en verwerkt op basis van een beperkt aantal rechtsgronden. Bij Dressed by Tiffanys|Trent  baseren we ons altijd op een van de volgende rechtsgronden om uw persoonsgegevens te verwerken:

-        noodzaak voor de uitvoering van een contract met u (bv. wanneer u producten in onze winkels of via onze webshop koopt);

-        wettelijke verplichting waaraan Dressed by Tiffanys|Trent  is onderworpen (bv. wanneer we uw betalingsgegevens behandelen);

-        legitieme belangen van Dressed by Tiffanys|Trent  en haar winkels (bv. wanneer we u marketingmails sturen over producten die vergelijkbaar zijn met de producten die u reeds bij ons hebt gekocht);

-        uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming (bv. wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven of wanneer u deelneemt aan een event of wedstrijd).

 

 1. Hoe VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS, welke gegevens en waarom?

 

2.1.   VIA het bezoeken van ééN VAN ONZE FYSIEKE WINKELS EN Het KOPEN VAN EEN PRODUCT 

Wanneer u producten koopt in één van onze fysieke winkels, vragen we u om onze klantenfiche in te vullen. Hiermee kunt u genieten van een meer gepersonaliseerde ervaring en van verschillende voordelen, zoals punten verzamelen, historiek van maten bijhouden. Doordat Dressed by Tiffanys|Trent bijvoorbeeld uw factuuradres automatisch ingeeft, kan er snel afgerekend worden.

 

Om dit aan te maken, moet u uw naam, voornaam, adres en telefoonnummer meegeven. Bovendien kunt u ook uw e-mailadres, geslacht, taalvoorkeur, geboortedatum, postadres voor de factuur vermelden.

-        Als u reeds klant bent en in de voorbije 3 jaar iets bij ons hebt gekocht, kunnen we informatie over uw vorige online- en winkelaankopen gebruiken. Deze informatie helpt ons immers om aankopen gemakkelijker te maken, betalingen te verwerken, retourzendingen te beheren en komt ook marketingdoeleinden ten goede.

-        Wanneer u een nieuwe klantenkaart aanmaakt, en wanneer u toestemming hebt gegeven om e-mails van Dressed by Tiffanys|Trent  te ontvangen, sturen wij u een welkomstmail op het e-mailadres dat u hebt ingevoerd tijdens de registratie. Zo kunnen we er onder andere voor zorgen dat u de laatste nieuwtjes over uw favoriete merken ontvangt.

 

We verwerken persoonsgegevens voor deze doeleinden omdat het in ons legitiem belang is om diensten te leveren aan onze klanten en om inzicht te verkrijgen over onze klanten die onze producten kopen. De AVG verleent u het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Dressed by Tiffanys|Trent, dit kan via privacy@tiffanys.be

 

Een aantal van de winkels binnen Dressed by Tiffanys|Trent zijn voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Bij betreding van onze winkels wordt u op de aanwezigheid van onze camera’s gewezen. De betreffende verwerkingsverantwoordelijke bewaart camerabeelden 30 dagen. In geval van een gegronde reden (bijv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.

2.2.   VIA Het bezoeken van onze webshop en het kopen van producten ONLINE

Wanneer u via onze websites producten wilt kopen, zijn er twee mogelijkheden waarop Dressed by Tiffanys|Trent persoonsgegevens van uw verwerkt:

-        Als ‘gast’ verwerken we persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, email, afleveradres) als een aantal financiële identificatiegegevens (indien nodig bedrijfsnaam en BTW nummer, prijs, betalingswijze), we verwerken ook uw IP adres en de specificiteiten van uw artikel (merk, prijs, maat).

-        Als ‘account’ vragen we dezelfde gegevens als van een ‘gast’, alsook uw geboortedatum en geslacht

-        Indien u een artikel wenst te reserveren, dan verwerken we enkel uw naam, emailadres, telefoonnummer en afleverwinkel.

 

Het is ook mogelijk dat we andere persoonsgegevens, zoals uw navigatie- en surfgedrag, moeten verwerken. Daarbij is het dan bijvoorbeeld onze bedoeling om u relevante productaanbevelingen of suggesties op maat te geven. Bovendien kunnen we dankzij de verwerking van deze persoonsgegevens uw aankoopgeschiedenis bijhouden, bijvoorbeeld wanneer u een product wilt retourneren.

2.3.   VIA het inschrijven op ONZE nieuwsbrieF

Sommige van onze klanten vinden het fijn nieuwsbrieven te krijgen van nieuwste trends, acties en exclusieve events. Als u dit wenst, kunt u intekenen op onze nieuwsbrieven per e-mail via onze websites. In dat geval zullen we uw e-mailadres verwerken.  

 

De verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij u de voorbije 3 jaren producten bij ons hebt gekocht.

 

Zodra u bent ingeschreven, kunt u te allen tijde uitschrijven uit de nieuwsbrieven of bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kan via privacy@tiffanys.be

2.4.   VIA EVENTS EN WEDSTRIJDFORMULIEREN

Dressed by Tiffanys|Trent  organiseert regelmatig events en wedstrijden voor de klanten. Omdat Dressed by Tiffanys|Trent  de deelnemers moeten identificeren en contact moeten opnemen met de winnaars, hebben Dressed by Tiffanys|Trent  uw contactgegevens nodig, evenals alle andere extra informatie die u eventueel aan Dressed by Tiffanys|Trent wilt meedelen. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming. Bovendien kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden, zodat ze prijzen kunnen bezorgen en de levering kunnen opvolgen.

 

Daarnaast organiseert Dressed by Tiffanys|Trent ook events in samenwerking met derden. Wanneer u zich inschrijft voor die events, verwerken wij uw contactgegevens voor uitnodigingen en aanwezigheidslijsten, op basis van de uitvoering van een contractuele relatie. Dressed by Tiffanys|Trent zal in geen geval uw persoonsgegevens verkopen aan de derden met wie we samenwerken.

2.5.   VIA het verlenen van BIJSTAND BIJ KLACHTEN EN OPMERKINGEN

We hebben er een legitiem belang bij om ervoor te zorgen dat er snel en doeltreffend technische ondersteuning wordt verleend en dat klachten en verzoeken snel en doeltreffend worden afgehandeld. Daartoe kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer (bv. voor terugbetalingen) en aankoopgeschiedenis.

2.6.   VIA  het bezoeken van de website en geplaatste COOKIES

Dressed by Tiffanys|Trent maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. Voor volgende doeleinden kunnen cookies worden geplaatst:

-        Ter optimalisering van ons internetaanbod en voor productaanbevelingen gebruiken wij GoogleAdwords voor het opstellen van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen over het surfgedrag van websitebezoekers voor marketingdoeleinden. Voor dit doel kunnen cookies worden geplaatst, die mogelijk maken dat een internetbrowser bij een hernieuwd bezoek wordt herkend.

-        Voor statistische doeleinden worden ook cookies van Google Analytics gebruikt. Wanneer u naar onze website surft, bewaren wij bepaalde gegevens van u in statistieken van Google Analytics. We gebruiken deze statistieken om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan onze website te optimaliseren. De statistieken zijn anoniem.

-        De website gebruikt ook remarketing pixels van het sociale netwerk Facebook. Met behulp hiervan is het voor Facebook mogelijk de bezoekers van onze website als doelgroep voor de advertenties van Facebook-Ads te gebruiken.

-        Voor de verbetering van de gebruikerservaring op onze internetpagina’s maken wij gebruik van de software van Hotjar. Met deze software kunnen wij het gebruikersgedrag (muisbewegingen, klikken, invoer via het toetsenbord, scrollhoogte enz.) op onze internetpagina’s meten en analyseren. Voor dit doel worden cookies op eindapparatuur van de gebruiker geplaatst.

-        Meer informatie over bovenstaande kunt u vinden in de richtlijnen voor gegevensbescherming van GoogleAdwords, Google Analytics, Facebook en Hotjar.

 

Graag geven wij u ook meer gedetailleerde informatie omtrent cookies die gebruikt worden op de website via de cookieverklaring  van Dressed by Tiffanys|Trent.

2.7.   PROFILERING

Dressed by Tiffanys|Trent houdt zich het recht voor de gegevens die zij over u verkrijgt te gebruiken in het kader van een geautomatiseerde verwerking van deze persoonsgegevens waarbij aan de hand van deze gegevens persoonlijke aspecten kunnen worden geëvalueerd, zoals uw persoonlijke voorkeuren of interesses, om u op die manier informatie en aanbiedingen te kunnen bezorgen die u mogelijks kunnen interesseren. Deze automatische verwerkingen zijn gebaseerd op de logica dat u bij het gebruik maken van de website en sociale media uw toestemming heeft gegeven om uw gedrag te registreren om zo u voor u relevante content te kunnen aanbieden. De automatische verwerkingen hebben betrekking op gegevens die Dressed by Tiffanys|Trent rechtstreeks van u heeft verkregen, of op gegevens die zij van derde partijen heeft verkregen. In dat laatste geval zal Dressed by Tiffanys|Trent u steeds laten weten van wie zij uw gegevens heeft verkregen.

Dergelijke geautomatiseerde verwerking gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, maar u kan zich hier steeds kosteloos en eenvoudig tegen verzetten door een loutere melding via privacy@tiffanys.be  

 1. MET WIE DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS? 

Wij verkopen of geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen of commerciële partners tenzij:

 

-        aan onze partners waarmee we diverse activiteiten en bedrijfsprocessen delen  voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in deze privacy verklaring. We doen dit om in orde te zijn met onze contractuele verplichtingen naar u toe, of omdat het ons gerechtvaardigde bedrijfsbelang is.

-        de doorgave van uw gegevens nodig is voor onze dienstverlening: voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij immers samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Deze diensten kunnen bestaan uit bezorgdiensten, het verwerken van credit/debitcard betalingen, marketing activiteiten en het bieden van klantenservice. Wij zien erop toe dat deze derden, net zoals wij, uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren.

-        een wettelijke verplichting is tot doorgave van gegevens of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

-        u ons daar toelating voor geeft.

 

Wanneer Dressed by Tiffanys|Trent onderaannemers gebruikt om gegevens te verwerken, dan zal Dressed by Tiffanys|Trent steeds duidelijke instructies geven over de verwerking en via een verwerkingscontract vastleggen waarin de nodige garanties staan voor wat betreft uw persoonsgegevens.

 1. HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONSGEGEVENS EN Hoe lang houden we ZE bij

Hoewel een onfeilbaar niveau van veiligheid moeilijk te garanderen is, stelt Dressed by Tiffanys|Trent alles in het werk om te zorgen voor een legale en transparante verwerking van uw persoonsgegevens en neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen, o.a.:

 • Wanneer dit mogelijk en technisch haalbaar is, zal Dressed by Tiffanys|Trent  geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens gebruiken, bv. voor doeleinden met betrekking tot onze interne statistieken en financiële rapportage.
 • Het aantal medewerkers van Dressed by Tiffanys|Trent dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd.

Als algemene regel houdt Dressed by Tiffanys|Trent uw persoonsgegevens bij voor zolang dit nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor we ze oorspronkelijk hebben verzameld. Dit is in principe gelijk aan de duur van enige contractuele relatie of prestatie van een bepaalde dienst en voor elke periode daarna die wettelijk vereist of toegestaan is volgens toegepaste wetgeving.

 1. Uw rechten als datasubject

Naast het recht om een eventuele toestemming die u heeft gegeven terug in te trekken, beschikt u over verschillend rechten met betrekking tot de verwerkingen die Dressed by Tiffanys|Trent uitvoert. U kan deze rechten op eenvoudig verzoek vragen aan privacy@tiffanys.be

 • je gegevens te laten verwerken op een eerlijke, wettige en transparante manier;
 • informatie te ontvangen over hoe je persoonsgegevens worden gebruikt (voorbeeld hiervan is deze privacyverklaring)
 • toegang te hebben tot de persoonsgegevens die we van je hebben;
 • ons te vragen fouten in je persoonsgegevens te corrigeren;
 • te vragen dat we je persoonsgegevens wissen in bepaalde gevallen waarin wij geen reden hebben om deze verder te verwerken;
 • te verzoeken dat we je persoonsgegevens aan jou of een andere dienstverlener doorgeven in een eenvoudig, gestructureerd formaat;
 • te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens voor direct marketing;
 • geautomatiseerde besluitvorming te weigeren die wettelijke gevolgen voor je heeft of ongunstig is voor je;
 • in bepaalde andere gevallen bezwaar te maken tegen onze verdere verwerking van je persoonsgegevens;
 • de verwerking van je gegevens in bepaalde omstandigheden te beperken of tijdelijk stop te zetten.

Ook al hopen we oprecht dat dit niet nodig zal zijn, toch hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens in uw land van woonplaats. In België kan dit bij de Gegevensbeschermingsautoriteit; Drukpersstraat 35; 1000 Brussel; tel. +32 2 274 48 00; E-mail: contact@apd-gba.be

 

Toekomstige aanpassingen aan deze privacyverklaring zijn niet uit te sluiten, dus we raden u aan deze regelmatig door te lezen.